Yazılar

Sanal Gerçeklik Eğitim Çözümleri

Sanal Gerçeklik Eğitim Uygulamaları

VR / AR faaliyetlerinin eğitim programlarına entegrasyonu, öğrencilerin içerikle daha fazla ilgilenmesini ve STEM kariyerleriyle ilgilenmesini sağlar.

Buna ilave olarak VR / AR teknolojileri sadece genç yaşlar veya okul öğrencileri için değil, aynı zamanda satış, kurumsal öğrenme, endüstriyel uygulamalar ve daha fazlası için öğrenimin kalıcılığını artırıcı, zenginleştirici, motivasyonu artıcı ve daha pek çok olumlu etkiye sahiptir.

Teknoloji, beceri geliştirme programlarında veya soyut kavramların öğrenilmesi konularında eğitimdeki etkisini artırmaktadır. Öğrencilerin soyut kavramları dikkati dağıtan bir ortamda keşfetmelerine ve kavramla bağlantı kurmalarına izin vermektedir.Geleneksel araçlardan deneysel işlem yapma yöntemlerine geçiş, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) yeni çağ teknolojilerinin öğrenmeyi yönlendirmede önemli bir rol oynamasını sağlamaktadır. 

AR / VR, eğitim sürecini demokratikleştirmede ve tüm çizgilerin öğrencileri için kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi haline getirme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. 

Örgün eğitimi genel olarak üç bölüme ayırabiliriz.  Erken, Orta ve Yüksek öğrenim. 

Erken öğrenenler için oynamak öğrenmenin bir yoludur ve AR / VR, herhangi bir oyun deneyimini 10 kat arttırdığı için önemli bir etki yapabilmektedir. Alfabe, sayılar, mantıksal akıl yürütme gibi temel temel becerileri öğrenmek AR tabanlı oyunlar ile çok daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilebilir. Orta Öğretim seviyesinde öğrenciler hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan ortamlara ( örneğin , bir savaş alanına veya güneş sisteminin yanına) güvenli şekilde girerek ve etkileşime girerek öğrenirler. 

AR / VR’nin öğrenme ve eğitime sunduğu en önemli avantajlar:

  • Öğrenmenin Kalıcılığını Artırır
  • Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri Sunar
  • Deneme Olanaklarını Artırır
  • Aktif Öğrenmeyi Teşvik Eder

ARIMARS Teknoloji Çözümleri AREA ( Augmented Reality for Enterprise Alliance) Üyesi

Arimars Teknoloji Çözümleri, Artırılmış Gerçeklik ekosisteminin diğer üyeleriyle işbirliği yapmak için AREA’ya (küresel kar amacı gütmeyen kuruluş olan Augmented Reality For Enterprise Alliance) katıldı. Arimars’ın fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getiren  IoT, otomasyon ve AR / VR entegre çözümleri, kurumların ve işletmelerin iş yapma biçimini değiştirmektedir. Bir AREA üyesi olarak, uzman araştırma enstitülerinden öğrenirken, diğer üyelerle yakın işbirliği yapma ve bilgi alışverişinde bulunma şansımızın olacağına inanıyoruz.

AREA Hakkında:

Kurumlar için Artırılmış Gerçeklik Çözümleri Birliği (AREA), birlikte çalışabilir AR-etkin kurumsal sistemlerin yaygın olarak benimsenmesine adanmış, kar amacı gütmeyen tek küresel üye kuruluşudur.

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik İş Dünyasında

İş Dünyasına Farklı bir Lens İle Bakış

İstemci-sunucu ve web tabanlı teknolojilerden mobil cihazlara geçiş, çözümlerin işin gerçekleştiği ve kararların alındığı ortama taşıması nedeni ile devrim niteliğinde olmuştur. Mobil ortam aynı zamanda işaretle-tıkla-yaz hareketlerinden daha basit olan dokun-kaydır -konuş gibi sezgisel etkileşime geçişe imkan vermiştir. AR ve VR ise , mimik, mod ve bakış gibi doğal etkileşimler etrafında oluşturulmuş deneyimler sunarak, bir elimizdeki cam ekrandan dikkatimizi etrafımızdaki gerçek veya simüle edilmiş dünyaya kaydırarak bunu bir adım öteye taşıyor.

Zaten, AR ve VR’nin yıkıcı etkisi, onlarca yeni ürün pazara girerken, tüketici teknolojilerinde hissedilmektedir. Daha geniş anlamda ise, AR ve VR, özellikle iletişim ve işbirliği, eğitim ve simülasyon ile saha ve müşteri hizmetlerinde ve müşteri deneyimlerinin yeniden yapılandırılması alanlarında işletmeyi/tesisleri dönüştürmek için yeni fırsatlar sunmaktadır. Cihaz maliyetleri düşmeye devam ediyor, standartlar tanımlanıyor ve uygulama ekosistemleri ortaya çıkmaya başladı. Bu etkilerin bir araya gelmesi AR ve VR’nin işletme ve endüstrideki ticari ve teknik etkilerini gittikçe artırmaktadır.

Yeniden düşünme süreci, yeni arayüzleri ve etkileşimleri ile bunların iş süreçleri ve eski kurumsal teknolojiler üzerindeki etkilerini anlayarak başlar. Bu bakış, şirketlerin veri alışverişinde bulunma, görevleri yerine getirme, kültür paylaşma ve iş yapış yöntemlerini önemli ölçüde değişiminin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

Artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları ticari olmayan pek çok uygulama ile karşımıza çıkıyor. Buna ilave olarak işletmeler aynı teknoloji ve etkileşim yöntemlerini inşaat, sağlık ve imalat da dahil olmak üzere birçok sektörde yeni zirvelere taşıyor. 

Bu sektörlerde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı alanlar:

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik İletişim ve İşbirliği Çözümleri

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Eğitim ve Simulasyon Çözümleri,

Artırılmış Gerçeklik Saha Servis Hizmetleri

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Müşteri Hizmetleri,

Etkileşimin Evrimi

Kaynak : Deloitte