GİZLİLİK, GÜVENLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş. olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyoruz. Bize güvenmeniz için elimizden geldiğince, güvenlik önlemleri almaya çalışıyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur. Dosyalarınız, kişisel bilgileriniz, şifreleriniz, fotoğraflarınız, iletişim bilgilerinizi kimseyle paylaşmamak, bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için güvenlik önlemleri alıyoruz. Bu politikalarımız doğrultusunda verilerinizi şifreleyip, veri tabanımızda güvenle saklıyoruz. Formlara, url kayıtlarına, çerezlere ve daha birçok şeye gerekli filtrelemeler yapıyor ve onları temiz sade ve güvenilir bir şekilde sistemimize işliyoruz.

  1. Sözleşme

NextAR Metaverse Platformu adlı ve arimars.com uzantılı tüm web sitelerimize (“Platform”), NextAR mobil uygulamamıza (“Uygulama”), Hizmetlerimizden herhangi birine (Web Sitesi ve ya Uygulamayı içeren “Hizmetler”,) erişerek Gizlilik Politikamızı ve Kullanım Anlaşmasını kabul edersiniz.

Kişisel, iletişim, finansal bilgileriniz, konum bilgileriniz, görsel kayıtlarınız ve pazarlama bilgileriniz; Uygulamaya ve/veya Platform’a kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kayıt olmanız ve/veya erişiminiz ve Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmanız sırasından Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Toplanan bilgiler

Sözleşmeye dayalı olarak size Hizmetleri sağlamak için gerekli olan kişisel bilgileri toplar, saklar ve kullanırız.

Kişisel verileriniz, hukuki ilişkinin kurulması ve ilişkinin devamı süresince sizden/üçüncü kişilerden/yasal mercilerden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Gizliliği Kanunlarında belirtilen ve aşağıda sayılan hukuka uygunluk sebeplerine istinaden aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında saklanmakta ve işlenmektedir.

NextAR uygulama kullanımı gereği ve ilgili kanunlar çerçevesinde girmiş olduğunuz link uyarınca aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz onay verdiğiniz takdirde;

  • IP adresiniz, uygulamanın kaç defa kullanıldığının tespit edilmesi ve sürdürülebilirliğin denetimi için
  • Konum bilgisi, uygulamanın yoğunluklu olarak nerelerden kullanıldığının tespit edilmesi için
  • Meslek/branş bilgisi, uygulamanın hangi meslekler/branşlar tarafından ilgi gördüğünün tespit edilmesi için toplanmaktadır.
  1. Otomatik olarak toplanan bilgiler

Platformumuzu veya Uygulamamızı ziyaret ettiğinizde sunucularımız tarayıcınız tarafından sağlanan bilgileri otomatik olarak toplar. Bu bilgiler, size özel bilgileri (kimliğiniz, iletişim bilgileriniz gibi) göstermez ancak bu veriler cihaz ve kullanım bilgilerinizin (örneğin, mobil cihaz kimliği, modeli ve üreticisi), yapılandırma bilgileri, cihaz ve uygulama tanımlama numaraları, tarayıcı türü ve sürümü, donanım modeli İnternet servis sağlayıcısı ve/veya mobil operatör ve İnternet Protokolü (IP) adresi (veya Proxy sunucu) işletim sistemi, sürüm bilgileri ve sistem gibi bilgileri içerebilir. Uygulama veya Platformumuz kullanıyorsanız, mobil cihazınızla ilişkili telefon şebekesi, mobil cihazınızın işletim sistemi veya platformu, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz cihaz kimliği ve eriştiğiniz Uygulama ve Platform özellikleri ve diğer kişisel olmayan bilgiler hakkında da veri toplayabiliriz.

  1. Üçüncü Taraf Websiteleri ve Uygulamaları

Şirketimiz, uygulama ve/veya web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Arimars, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Arimars’a ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece uygulamamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini ve/veya uygulamalarını kapsamaz.

4.1. İstisnai Durumlar

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Arimars, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

4.1.1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
4.1.2. Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Kullanıcı Sözleşmesi”’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
4.1.3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.1.4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

4.1.5. Kişisel Bilgileri, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, kurum içinde sağlayamayacağımız hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz olan üçüncü taraflarla paylaşırız. Topladıkları kişisel ve kişisel olmayan bilgileri nasıl ele aldıkları hakkında bilgi için lütfen ilgili gizlilik politikalarına bakın.

Firebase (Google Analytics): NextAR Metaverse Platformu ve NextAR Uygulaması, sürekli Kullanıcı deneyimi en iyi hale getirmek için Hizmetin kullanım modellerini izlemek üzere Firebase’i kullanır.

Aframe: NextAR Uygulaması ve NextAR Metaverse, kısmen Aframe Teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur.

Babylon.js: NextAR Uygulaması ve NextAR Metaverse, kısmen Babylon.js Teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur.

Unity: NextAR Uygulaması ve NextAR Metaverse Platformu kısmen Unity Teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur.