KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş’nin (“Arimars”, “Biz”)  geliştiricisi ve sahibi olduğu tüm “Arimars.com” uzantılı Metaverse Web Sitelerimiz (“platform”), NextAR mobil uygulaması (“uygulama” veya “) aracılığıyla NextAR adlı uygulama ve metaverse platformunda sunulan hizmetlerin kullanım koşullarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ile kullanım şartlarını ve Kişisel Verilerin Saklanmasına ilişkin bilgileri içermektedir.

Kullanıcı (“Kullanıcı” veya “Siz”) uygulamayı indirerek veya platforma erişilebilen Web Sitesini görüntüleyerek veya kullanarak, bu Kullanım Koşulları ve geçerli tüm yerel yasaları kabul eder.

Kullanıcı, uygulamaya erişerek ve kullanarak, bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı taahhüt eder.

Arimars ve Kullanıcı, bu Koşullarda ayrı ayrı ”Taraf” ve birlikte ”Taraflar” olarak anılacaktır. Kullanıcıların söz konusu uygulamaya giriş yapması ya da kullanmaya başlaması ile Arimars ile kullanıcılar aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya vardığı kabul edilecektir.

 1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş. ile Kullanıcıları (Bundan sonra ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. NextAR adlı uygulama ve Metaverse Platformu, kullanıcılarının işbu Sözleşme koşullarını kabul etmesi kabul ve şartı ile kullanıma sunulmuştur.

Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş. (VKN:0790659880)

Adres: Maslak mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak A BLOK D:237 / A0913 Sarıyer İstanbul

E-posta adresi: info@Arimars.com

 1. TANIMLAR

2.1 Geliştirici   : Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş.

2.2 Hizmet/Servis:  Kullanıcıların işbu Kullanım Koşulları içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Arimars tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

2.3 Kullanıcı    : Arimars ile yaptığı işbu Kullanım Koşulları kapsamında Platforma ve Uygulama’ya üye olan ve üye olmadan kullanan ve Satıcı tarafından Uygulama ve Platform üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan veya görüntüleyen NextAR Uygulama ve Platform üyesi gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.4 Uygulama  : Apple AppStore veya Google Play Store üzerinden indirebilecek olan Arimars’a ait olan ve Arimars’ın işbu Koşullar ile belirlenen Hizmetler’i sunmakta olduğu NextAR İçerik Görüntüleyici isimli uygulamayı ifade eder.

2.5. Platform: Arimars’a ait olan “Arimars.com” uzantılı tüm Metaverse Web Sitelerine erişilebilen ve Arimars’ın işbu Koşullar ile belirlenen Hizmetler’i sunmakta NextAR metaverse platformunu ifade eder.

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Sizden topladığımız veya sizin bize sağladığınız herhangi bir kişisel veriyi işleme koşullarımızı belirleyen kullanıcı verileri toplamamızla ilgili Gizlilik politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. Uygulamamızı ve Platformumuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme, uygulama ve platformda sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını, Arimars tarafından uygulama ve platformda yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikleri, Kullanıcıların kullanırken tabi olduğu kurallar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

İşbu Kullanım Koşularının Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Uygulama, Platform ve hizmetlerde yer alan ve yer alacak olan içerikler, uygulamalar da dahil olmak üzere her türlü beyanı kabul etmiş olacaktır.

 1. Arimars TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş.’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1   Arimars, kaliteli ve yararlı içerikler yayınlamak için her zaman gereken özeni ve duyarlılığı gösterecektir.

5.2  Arimars, söz konusu uygulama ve platformda yer alan içeriklerin, Kullanıcıların beklentilerini karşılayacağı, Kullanıcılara yararlı olacağı ve/veya doğru bilgiler içereceğine dair taahhütte bulunmaz. İşbu sebeple uygulama sebebiyle karşılaşılabilecek, oluşabilecek veya dolaylı olarak etki edilecek herhangi bir olumsuz durum için Arimars sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı işbu durumu kesin olarak kabul etmektedir.

5.3   NextAR isimli mobil uygulamanın ve platformun münhasır hak sahibi Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş.’dir. İşbu uygulama ve platform üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Arimars’a ait olup; Arimars, önceden yapılacak herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, sözleşme şartları da dahil olmak üzere uygulama ve uzantılarının içeriğini ve kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirebilir.

5.4  NextAR isimli uygulama ve platformun içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ile yazı, makale, fotoğraf, resim, belge, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran Arimars’a ve/veya Arimars’ın izin verdiği ilgili kişilere aittir. Tüm bu ürün ve içerikler, Arimars’ın yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Ayrıca, uygulama ve platformda yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Arimars’tan izin alınmadan hiçbir şekilde başka bir mobil uygulamada ve/veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

5.5   Şirket, NextAR isimli uygulama ve platformda, başka internet sitelerine ve/veya uygulamalara yapılmış olan bağlantılar (link) sadece Kullanıcılara referans sağlama amaçlı olup, Arimars’ın ilgili site ve/veya uygulamalarında sunulan içeriklerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak ilgili site ve/veya uygulamalara erişmekle Arimars’ın hukuki yükümlülük alanından çıkacağını ve bu bağlantıların tıklanması ve herhangi bir site ve/veya uygulamaya erişilmesi sonucu uğrayabileceği zararlar nedeni ile Arimars’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6  Arimars, işbu sözleşmede ve NextAR isimli uygulama ve platformda gerekli gördüğü hallerde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bahsedilen değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin uygulamaya ve platforma yüklenildiği tarihte derhal yürürlüğü girecektir. Kullanıcının uygulamaya devam eden erişimi veya devam eden uygulama kullanımı, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.

5.7  Arimars, Kullanıcının NextAR uygulama ve platformuna yükleyeceği her türlü veriyi, kötü niyetli üçüncü şahısların ele geçirmesini engellemek için benzer oluşumların kullandığı her türlü teknolojik önlemi alacaktır. Ancak gerekli tüm önlemleri almış olmasına rağmen siteye yüklenen verinin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden Arimars sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumda Arimars’tan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.8  Kullanıcıların NextAR tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları uygulamaya erişim için kendilerine verilen bilgilerin (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından beri tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların uygulamaya giriş bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle Arimars‘ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. Program içerisinde yer alan sözleşmelerdeki “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşmeler taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve Kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, Kullanıcılığa ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş bulunmaktadır.

5.10  Arimars, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden işbu Kullanıcı sözleşmesini hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı Arimars’a ait işbu fesih hakkını kabul ettiğini gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

5.11  Kullanıcı, uygulamanın Kullanıcılik ayarları bölümünden Kullanıcılığını iptal edebilir. Kullanıcılığın iptal edilmesiyle birlikte Kullanıcının kullandığı rumuz diğer Kullanıcılar tarafından seçilip kullanılabilir hale gelir. İptal edilen Kullanıcılığa dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 30 gün süreyle sitelerin veri tabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen Kullanıcılığa ilişkin tüm kayıtlar veri tabanından silinir.

5.12  Kullanıcının, Kullanıcılik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, Kullanıcı profilleri ve Kullanıcının profiline eklediği fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler yazılar ve benzeri sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.

5.13  Arimars Kullanıcılara haber vermeksizin Kullanıcı sözleşmesi içeriğinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

5.14 Arimars, Kullanıcılık gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde Kullanıcılik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Arimars ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
5.15  Kullanıcının bu Koşullar kapsamındaki hizmetlerden yararlanması için kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir. Hizmetin Arimars tarafından sunulabilmesi için Kullanıcının paylaştığı kişisel verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Aksi bir durumda Kullanıcı bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
5.16  Arimars, Uygulama ve Platform üzerinden zaman zaman Kullanıcıların yararına çeşitli indirimler, hediyeler, fırsatlar, teklifler vb. teklifler sunabilir veya kampanyalar yapabilir. Bu kampanyaların tüm hüküm ve koşulları Şirket tarafından düzenlenecektir.
5.17 Arimars, kampanya ve tekliflerin içeriğinde her türlü değişikliği yapma, kampanya ve özel teklifleri önceden ve haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.
5.18 Kullanıcı, Uygulama ve platform üzerinden bilgi ve içerik göndermekle, Şirket’e bu bilgi ve içeriğin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız bir lisans verdiğini kabul ve beyan eder.
5.19 Site içerisinde başka sitelere link verilebilir. Arimars, anlaşmalı olduğu 3. şahısların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir ve Kullanıcıları bu form ve reklamlar vasıtasıyla reklam verenin veya anlaşmalı olduğu 3. şahısların sitelerine yönlendirebilir. Arimars, bu bağlantı aracılığıyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve politikaları veya barındırdıkları içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 1. KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1  Kullanıcılar programda yer alan ilgili sözleşmeleri “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve Kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, Kullanıcılığa ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş bulunmaktadır.

6.2  İşbu Sözleşme konusu uygulamayı 18 yaşından küçüklerin kullanması önerilmemekle birlikte, 18 yaşından küçüklerin uygulamayı yetişkin gözetiminde kullanması gerekmektedir. Uygulama ve Platform ‘da hesap oluşturmak için reşit olmak ve Arimars tarafından üyelikten geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekir. Arimars tarafından üyelikten geçici olarak uzaklaştırılan veya süresiz olarak yasaklanan reşit olmayan kişiler veya diğer kişilerin Uygulama veya Platforma kayıt işlemini tamamlamış olmaları, Uygulama veya Platformda Kullanıcı olarak sonuçlanmayacaktır.

6.3   Kullanıcının NextAR uygulamasını kullanımı sırasında örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Kullanıcıları rahatsız edici davranışlarda bulunması Arimars’a Kullanıcının sözleşmesini derhal feshetme ve yasal yollara başvurma hakkı verir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi Arimars’ın bu durumda Kullanıcının NextAR uygulamasına veya Platforma yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

6.4

  • Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek NextAR uygulama ve platformdaki hizmetlerden faydalanmaya başlamakla bu sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı daha sonra bu kuralların beklenmedik veya kabul edilemez oldukları iddiasını ileri süremez.

6.5

  • Kullanıcı, bilgilerini, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde Kullanıcılığının sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği Arimars’a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6

  • Kullanıcı, Arimars tarafından uygulamada verilen içeriklerin, servislerin telif haklarının Arimars’a ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.7

  • Kullanıcı, Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.

6.8

  • Kullanıcı, kendi belirlemiş olduğu şifre kullanılarak ve kendi Kullanıcı adıyla yapacak her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.9

  • Kullanıcı, Siteden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Arimars’ın uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

6.10

  • Kullanıcı, ayarlar başlığı altında sunulan gizlilik ve güvenlik ayarları alanında belirleyeceği tercihleri doğrultusunda diğer Kullanıcıların görmesine ve erişmesine izin vereceği her türlü bilgi ve verinin diğer Kullanıcılar tarafından görülebileceğini ve bu nedenle uğrayabileceği zararları bildiğini, bu ayarları tüm risklerini bilerek ve göze alarak yaptığını ve bu nedenle meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Arimars’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.11

  • İşbu sözleşmenin ek sözleşme gerektiren destek olma, proje oluşturma ve benzeri işlere ilişkin sözleşmeler dışında NextAR uygulama ve platformunun kullanımı için hazırlanmış yegane sözleşme olduğunu ve bu siteleri kullanmaya başlamış olmakla bu sözleşmeyi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu nedenle işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini ve bu sözleşmenin doktrinde kabul edilen anlamı ile genel işlem şartları niteliğinde olduğunu bu nedenle sözleşmeyi kabul beyanı sarih olmasa dahi bu şartların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12

  • Kullanıcı, uygulama ve platform üzerinden herhangi bir içerik oluşturması durumunda söz konusu içeriğin Kanunlara uygunluğu konusunda Arimars’ın herhangi bir denetleme yükümü ve sorumluluğu olmadığını bilmekte, bu konudaki her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda Kullanıcı uygulama üzerinden içerik oluştururken;
 • İşbu Sözleşme’nin izin verdiği durumlar dışında hizmetleri kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, ters mühendislik uygulama, kopyalama, aktarma veya başka bir şekilde kullanmayacağını,
 • Herhangi bir yasa dışı etkinliği teşvik etmeyeceğini, herhangi bir yasadışı eylemi savunmayacağını ve yardımcı olmayacağını,
 • Kişi ya da kurumların yasal haklarını ihlal etmeyeceğini, oluşturduğu içeriklerde yürürlükteki mevzuata aykırı, herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğa neden olabilecek yer vermeyeceğini, içeriklerinde işbu Sözleşme ile çelişebilecek herhangi bir ifadeye yer vermeyeceğini,
 • Pornografik, tehdit edici, taciz edici, iftira niteliğinde, nefret odaklı, zararlı, karalayıcı, ırkçı veya yasa dışı olan herhangi bir materyal veya unsur bulundurmayacağını,
 • Yasadışı faaliyetler hakkında bilgileri tanıtan, sağlayan veya bunlarla ilgili olan veya herhangi bir kişi veya gruba karşı fiziksel zararı teşvik eden materyal veya unsur bulundurmayacağını,
 • Herhangi bir ticari marka, telif hakkı, patent veya tanıtım hakkı dahil olmak üzere üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal edebilecek herhangi bir unsurun iletimini sağlamayacağını veya teşvik etmeyeceğini,
 • Uygulamanın sürekliliğini kesintiye uğratacak, askıya alacak, yavaşlatacak veya engelleyecek şekilde kullanmayacağını, Arimars serverlarına izinsiz girmeye teşebbüs etmeyeceğini, hizmetlerin altyapısına orantısız bir yük bindirmeyeceğini,
 • Uygulamayı amacı dışında kullanmayacağını,

Kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.13

  • Kullanıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle ve uygulama ve platformu kullanmakla yüklediği içerikle ilgili herhangi bir yasal şikayet, iddia veya eylem hakkında Arimars’ı derhal bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

6.14Kullanıcı, işbu uygulamanın Arimars tarafından dilediği tarihte ücretli olarak kullanıma sunulabileceğini, kendisine daha önce ücretsiz kullanım hakkı verilmiş olmasının kazanılmış bir hak teşkil etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.15KULLANIM KISITLAMALARI

 • Kullanıcı, Uygulamayı, Platformu ya da Arimars tarafından sağlanan herhangi bir hizmeti aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
 • Uygulamanın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması
 • Uygulama veya Platforma, Uygulamanın veya Platformu’n veri tabanına, Uygulama üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir virüs ya da herhangi başka bir teknoloji yayılması
 • Uygulama veya Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Arimars’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama veya Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi ”screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama ’da veya Platform ‘da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması
 • Kullanıcı, Uygulama veya Platform üzerinden yaptığı tüm satın alımların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, yeniden satış amacı taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. TELİF HAKLARI
  • Bu uygulama veya platform yer alan her türlü sorunun, paylaşılan cevapların, hizmet ve yazılımların telif hakkı bizzat Arimars’a ve/veya yanlarında gösterilenlere aittir. Kullanıcılar bunları Arimars’ın önceden alınmış yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar.
  • Bu uygulama veya platformda görünen her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve onların önceden alınmış yazılı izinleri bulunmadıkça kullanılamaz.
  • Uygulama ve Platform bizzat Arimars tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanı sıra isimlerin kullanım hakları ve uygulamada kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın ve herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran Arimars ve/yanlarında gösterilen haklarını kullanmasına izin verdiği ilgili kişilere aittir. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.
  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  • Arimars, Kullanıcının uygulama ve platformdan yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak herhangi bir gerekçe bildirmeden feshedilebilir.
  • Kullanıcı, İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle Arimars’ın, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Arimars’ın rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, kayıt oldu ise Kullanıcılığının her zaman ve neden belirtmeksizin feshedebilir. Feshi ihbar, e-posta kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve NextAR uygulamasında kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.
  • Arimars, Kullanıcının kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda Kullanıcının Kullanıcılığına derhal son verebilir:
  • Kullanıcı tarafından yasal mevzuata uyulmaması,
  • Kullanıcının sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,
  • NextAR uygulamasında veya Platformunda sunulmakta olan hizmetlerin imajının Kullanıcının mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin Kullanıcının kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),
  • Kullanıcının, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,
  • Kullanıcının bir veya daha fazla Kullanıcıya zarar vermesi veya
  • Kullanıcının bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye’de tartışmalı bir topluluğa Kullanıcı olması.
    Önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda Arimars, yukarıda belirtilen haller dışında fesih hakkından bağımsız olarak Kullanıcıya karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:
  • Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
  • İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma,
  • NextAR uygulaması veya platform hizmetlerine erişimin önlenmesi.
   1. KULLANICI ETKİLEŞİMİ
   • NextAR Metaverse Platformunda çevrelerindeki kullanıcılar birbirlerinin avatarları ile iletişim kurabilirler. Tüm iletişimler çevreleri tarafından duyulabilir ve NextAR Metaverse ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kaydedilebilir ve NextAR Metaverse ve/veya diğer kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılabilir. Kullanıcı oluşumundan yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur.
   • Kullanıcılar, Uygulama veya Platform aracılığıyla: (i) başka herhangi bir kişinin mahremiyet haklarını, tanıtım haklarını, fikri mülkiyet haklarını (sınırlama olmaksızın ticari marka, patent veya telif hakları dahil) veya sözleşme haklarını ihlal veya tecavüz eden; (ii) küçük düşürücü, rahatsız edici, yasa dışı, saldırgan, yanlış, pornografik, kaba, uygunsuz, saygısız, nefret dolu, ırksal veya etnik olarak saldırgan, müstehcen, ahlaksız, tehdit edici, aşırı şiddet içeren, taciz edici, yasa dışı veya başka şekilde sakıncalı olan; (iii) ani fiziksel zararı kışkırtan, teşvik veya tehdit eden ve/veya herhangi bir grup veya bireye karşı ırkçılığı, bağnazlığı, cinsiyetçiliği, dini hoşgörüsüzlüğü veya zararı teşvik eden veya savunan; ya da (iv) herhangi bir yasayı ihlal eden hiçbir Kullanıcı Oluşumunu konuşmamayı, göndermemeyi, yüklememeyi, paylaşmamayı, saklamamayı veya sağlamamayı taahhüt eder. Arimars, bir kullanıcının bu yasaklardan birini veya daha fazlasını ihlal edip etmediğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahiptir ve Uygulamaya veya Platforma erişimi derhal ve önceden bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.
    1. GİZLİLİK İLKESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
    • Arimars, Kullanıcıların kişilikleri ile ilgili olarak NextAR’a aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının Kullanıcılar için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Arimars, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. Arimars, Kullanıcılarla ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.
    • Arimars, kendisine Kullanıcılarca teslim edilmiş olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen ve benzeri işletmelerce alınan her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlere rağmen verinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda Kullanıcı Arimars’tan herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
    • Arimars, 5651 sayılı yasa gereği Kullanıcılarının verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. Kullanıcı yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Arimars, bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.
    • Taraflar işbu Sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra da süresiz olarak birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir tanıtım veya yayımda diğer tarafın ticari markalarını, unvanlarını kullanamaz.
    • Kullanıcı, uygulamaya Kullanıcı olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve Kullanıcılık sonrası web sitesi ve/veya uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Arimars ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
    • Kişisel Verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Arimars arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Arimars ve iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve NextAR ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilecektir.
    • Kullanıcı, uygulamayı Kullanıcı sıfatı ile kullanırken elde ettiği kişisel verileri sözleşmeye ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlemeyeceği ve aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    1. KULLANIM KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

    11.1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını sanal ortamda onaylayarak, bu Koşullara taraf olacak ve hükümleriyle bağlı olacaktır. Arimars, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanım Koşullarını ve Uygulama ve Platformda yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Uygulama veya Platformda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanım Koşulları Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyecektir.

    11.2 Arimars, Kullanıcıya herhangi bir bildirim yapılmaksızın Uygulama veya Platformun gelişimi ve değişimi ile ilgili kararları verebilir, değişiklik yapabilir, yeni sürüm, yayın, farklı etkinlikler, genişletilmiş biçimler vb. eklemeler yapabilir, mevcut özellikleri yenileyebilir veya kaldırabilir.

    1. KANUNİ ZORUNLULUKLAR

    İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Arimars sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşmeye yansıtılır.

    1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
    • Kullanıcı, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Arimars’ın defter kayıtlarıyla, bilgisayar ortamında tutulan her türlü kaydının, bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
    • İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.
    • Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
    1. MÜCBİR SEBEP

    Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Arimars’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek ve gerçekleşmesi engellenemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) Arimars’ın işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Arimars, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanım Koşullarının bir ihlali olarak kabul edilemez.

    1. TEBLİGAT

    Tarafların yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilmiş oldukları ve Kullanıcıların kaydolurken belirtmiş oldukları adresler yasal tebligat adresleri olup, meydana adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

    Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kabul ya da kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.